torstai 20. maaliskuuta 2014

Organisaatiorakenne

·         Pienyritysrakenne/yksinkertainen rakenne
-          valta on keskittynyt yhdelle henkilölle
-          rakenne on joustava ja dynaaminen
·         Toimintorakenne/funktionaalinen rakenne
-          toiminnot on eroteltu omiksi erikoistuneiksi yksiköikseen samankaltaisten työtehtävien mukaan
·         Divisioonarakenne
-          tavanomainen suuremmissa organisaatioissa, joilla on laajempi tuote- ja palveluvalikoima sekä maantieteellinen toiminta-alue
-          organisaatio on jaettu tulosyksikköihin, eli tulosyksikköjen johtajat ovat vastuussa oman yksikkönsä tuloksesta
·         Projektiorganisaatio
-          Toiminnalle on määritelty selkeä tulostavoite, tehtävät, aika ja resurssit
·         Matriisirakenne
-          monikansalliset suuret yritykset, ovat usein matriisirakenteisia
-          organisaation eri osat toimivat kiinteästi yhteydessä toisiinsa
-          jokaisella työntekijällä on kaksi esimiestä (toimintakohtainen ja alue/tuotekohtainen johtaja)
·          Virtuaaliorganisaatio
-          hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa yhteydenpidossa ihmisten välillä
-          mahdollistaa työskentelyn ajasta ja paikasta riippumatta
·         Verkostorakenne
-          perusajatus on, että jokainen toimija suoriutuu omasta perustehtävästään mahdollisimman hyvin
-          joustava rakenne1              

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti